Manhattan

Jedna z wersji głosi iż powstał w 1874 r. w „New York’s Manhattan Club” przez kolejnych 50 lat wykrystalizowała się jego formuła znana do dziś.

6cl Ray Whiskey lub American Blended Whiskey
2,5cl Vermouth Martini Rosso